Краматорська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №8 Краматорської
міської ради Донецької області

Статут учнівського самоврядування

Оновлено адміністратором 13 грудня 2016

КОНСТИТУЦІЯ

РОЗДІЛ 1. ПРАВА

Ст. 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Ст. 2. Кожен є вільним і рівним у своїх правах. Усі повинні ставитися один до одного по-братські.
Ст. 3. Усі мають право на любов і піклування.
Ст. 4. Усі мають право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою (згідно ст.53 Конституції України). Школа повинна сприяти розвитку усіх твоїх здібностей та твоєму вмінню досягати згоди та взаєморозуміння між людьми.
Ст. 5. Усі мають право на відпочинок.
Ст. 6. Жоден не повинен бути примусово залучений до праці.
Ст. 7. Усі мають право на недоторканість, захист від втручань в особисте життя, нападів на честь, гідність та репутацію.
Ст. 8. Жоден не повинен бути жертвою насильства.
Ст. 9. Усі мають право вільно висловлювати свої погляди.
Ст. 10. Усі мають право на свободу совісті, думки, релігії.
Ст. 11. Ніхто не може примушувати тебе до вступу у будь-яку групу чи організацію.
Ст. 12. Усі мають право на вільне спілкування.
Ст. 13. Усі мають право на інформацію.
Ст. 14. Особлива турбота дітям без сімей.
Ст. 15. Особлива турбота дітям, що перебувають у конфлікті із Законом.
Ст. 16. Кожен має право брати участь у керівництві колективом, обирати і бути обраним.
Ст. 17. Кожен має право володіти своїм майном. Ніхто не може без поважних забрати твоє майно.
Ст. 18. Кожен має право на розгляд порушення прав і не має права чинити самосуд.
Ст. 19. Кожен учень має всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від віку, національності, релігії тощо.
Ст. 20. Держава, Конституція України, Декларація прав дитини, статут школи та батьки гарантують і охороняють твої права.

РОЗДІЛ 2. ОБОВ’ЯЗКИ

Ст. 21. Кожен повинен неухильно дотримуватися основних принципів поведінки громадянина України і загальноприйнятих християнських заповідей.
Ст. 22.Ти, як учень школи, маєш обов’язки перед школою.
Ст. 23. Кожен своїм кроком, своїм поглядом повинен сприяти злагоді і порозумінню.
Ст. 24. Кожен повинен дотримуватися сімейних традицій та традицій школи, виконувати і не порушувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони невірними, ти можеш робити спробу змінити їх лише згідно із правилами.
Ст. 25. Кожен повинен поважати погляди інших, намагатися зрозуміти їх.
Ст. 26. Кожен повинен бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності, релігії тощо.
Ст. 27. Кожен повинен сприяти відродженню духовних цінностей народу.
Ст. 28. Кожен зобов’язаний набувати ґрунтовних знань і навиків.
Ст. 29. Кожен зобов’язаний займатися самоосвітою і самовихованням.
Ст. 30. Кожен повинен у себе і своїх близьких постійно виховувати такі риси, як патріотизм, чесність, мужність, милосердя, терпимість до недоліків товаришів та почуття родинності.
Ст. 31. Кожен зобов’язаний чесно і добросовісно трудитися на благо зміцнення своєї країни, школи.
Ст. 32. Кожен повинен засуджувати байдужість, зраду, жорстокість.
Ст. 33. Кожен повинен завжди дбайливо ставитися до державного і приватного майна, охороняти екологічне середовище.
Ст. 34. Шануй своє здоров’я і життя, позбудься шкідливих звичок, які  руйнують тебе і рідних.
Ст. 35. Усюди поводься гідно – не принижуй себе та інших.
Ст. 36. Усі громадяни країни у правах і обов’язках рівні.
Ст. 37. Права та свободи кожного можуть частково обмежуватися лише у випадку необхідності забезпечення прав і свобод інших.

РОЗДІЛ 3. Загальні Статутні норми Краматорської загальноосвітньої школи №8

Ст. 1. Школа належить учням.
Ст. 2.  Управління здійснюється Президентською Радою на чолі з Президентом, обраними шляхом загальних шкільних відкритих рівних виборів.
Ст. 3. Учні повинні виконувати рішення Президентської Ради.
Ст. 4. Людина у своєму житті переслідує особисті цілі. Необхідно усвідомити, що в процесі спільної роботи від кожного учасника колективу чогось чекають інші. Кожний має свої зобов’язання перед колективом і не має права їх не виконувати.

І. Положення про Президента школи

1. Загальні положення

 1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.
 2. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом голосування строком на 1 рік.
 3. Голосування на виборах є таємним.
 4. Президентом школи може бути обраний учень, якому на день виборів виповнилось 10 років і який є учнем школи, є активним. учасником шкільних справ, має добрі оцінки з навчальних предметів (не нижче 7 балів).
 5. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом.
 6. Право висування кандидата у Президенти школи має кожен класний колектив. Клас може висунути кількох Кандидатів у Президенти.
 7. Вибори Президента школи є загальними: право обирати мають учні 5-12 класів.
 8. Вибори Президента школи є рівними: кожен виборець має 1 голос.
 9. Посаду віце-президента обіймає кандидат, який за результатами виборів зайняв друге місце.
 10. Посади міністрів обійматимуть кандидати у Президенти школи, що брали участь у виборах.

2. Повноваження Президента школи

Президент школи

 • виносить на розгляд Президентської Ради питання, що турбують учнів школи;
 • має право брати участь у роботі педагогічних рад;
 • має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;
 • має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;
 • скликає чергові засідання Президентської Ради;
 • не має права передавати свої повноваження іншим особам;
 • має право „Вето” щодо рішень Президентської Ради;
 • координує діяльність міністерств шкільного самоврядування;
 • рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

Повноваження Президента припиняються у разі

 • відставки;
 • неможливості виконування своїх повноважень за станом здоров’я;
 • усунення з поста в порядку імпічменту;
 • закінчення школи;
 • нрезидент може бути усунений у порядку імпічменту. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю (50%+1 голос) Президентської ради. Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається Президентською Радою, не менш як 3/4 від складу Ради.

Присяга

Я, ______ , обраний учнями Краматорської загальноосвітньої школи №8 Президентом, заступаючи на цей великий пост, урочисто присягаю і зобов’язуюся всіма справами сприяти розвитку учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями школи. Виконувати свої обов’язки в інтересах шкільного колективу.

ІІ. Положення про Президентську Раду

1. Загальні положення

 1. Президентська рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідальності до задоволення своїх потреб та інтересів.
 2. Президент школи є головою учнівської Президентської Ради.
 3. Президентська Рада складається з представників кожного класу, обраних на загальних зборах класу на альтернативній основі звичайною більшістю голосів; по 2 представника з класу.
 4. З членів Президентської Ради обираються голови Міністерств – на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувало простою більшістю голосів. (Перевага надається кандидатам у Президенти, що брали участь у виборах).
 5. Президентська Рада включає в себе такі Міністерства:
 • Міністерство внутрішніх справ
 • Міністерство інформації
 • Міністерство культури
 • Міністерство національного виховання
 • Міністерство освіти
 • Міністерство спорту та здоров'я
 • Міністерство фінансів

2. Повноваження членів Президентської Ради

 1. Президент здійснює загальний контроль за виконавською дисципліною, координує роботу міністерств, проводить лінійки і засідання Президентської Ради.
 2. Віце-президент здійснює роботу з активізації діяльності міністерств, контролює виконання рішень і засідань Президентської Ради. У разі відсутності Президента виконує його обов’язки.
 3. Міністр звітує не рідше одного разу в місяць на засіданні Президентської Ради. Систематично проводить роботу і подає Президенту інформацію про її виконання. Здійснює облік, контроль міністерства у спеціальних зошитах. Планує щоденну, щотижневу роботу центру.
  • Міністерство внутрішніх справ. Здійснює контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог у школі та по за її межами, профілактичну роз’яснювальну роботу, організовує чергування у школі та на культурних заходах. Забезпечує культуру поведінки та взаємин в класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій.
  • Міністерство інформації. Інформує учнів щодо життя школи, розвиває творчі здібності і задатки кожного учня школи, активізує діяльність класів і Президентської Ради, сприяє оформленню шкільного літопису. Не рідше ніж 1 раз на місяць випускає газету «Восьмое чудо света», проводить опитування, анкетування у класах, повідомляє про їх результати.
  • Міністерство культури. Організовує дозвілля учнів через колективні творчі справи, співпрацює з гуртками школи, відзначає традиційні шкільні свята разом з міністерством національного відродження. Залучає учнів до проведення різноманітних свят та заходів серед учнів школи, ініціює і реалізовує ідеї учнів щодо цих заходів. Організовує проведення благодійних акцій.
  • Міністерство національного виховання. Організовує роботу експедиційних загонів руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» та підводить підсумки їх роботи. Організовує проведення свят козацького фольклору, впроваджує народознавство, залучає учнів школи до відродження народних традицій, організовує позаурочну діяльність молодших школярів. Організовує зустрічі з людьми з метою усвідомлення історії українського народу. Організовує діяльність по охороні природи. Координує роботу шкільного штабу «Нащадки Перемоги» (піклування про ветеранів війни, пристарілих, шефство над могилами полеглих). Ініціює проведення благодійних акцій.
  • Міністерство освіти. Організовує забезпечення взаємодопомоги в навчанні, консультаційну допомогу. Організовує роботу штабу «Живи книго» та забезпечує профілактичну роботу із збереження шкільного майна. Координує проведення конкурсу «Кращий учень року», участь у предметних тижнях, олімпіадах.
  • Міністерство спорту та здоров'я.  Організовує проведення спортивних змагань, туристичних походів серед учнів школи, ініціює проведення спортивних заходів самими учнями. Пропагує здоровий спосіб життя, залучає учнів до участі у походах, екскурсіях та заходах. Організовує проведення благодійних акцій.
  • Міністерство фінансів. Відповідає за облік та розподіл коштів з Президентської каси. Ініціює проведення «Шкільного ярмарку». Залучає учнів до збору коштів у Президентську касу. Розподіляє отримані кошти для виплати президентських премій по різним галузям, допомоги дітям пільгових категорій, дитячому будинку «Малютка».
 4. Міністр має право залучати будь-якого учня школи для виконання поставленої задачі.
 5. Обов’язки кожного члена Президентської Ради включають в себе основні положення Статуту школи.
3. Перевибори і позбавлення членства у Президентській Раді
 1. У випадку несистематичного виконання членами Президентської Ради своїх обов’язків і не реагування на зауваження інших членів, щодо покращення своєї роботи
 2. У випадку, коли член Президентської  Ради порушує правила учня школи і не реагує на зауваження.
 3. У разі переїзду до іншого міста чи переходу до іншої школи.
 4. Згідно пунктів II.3.1 – II.3.3 учні класу повинні обрати нового члена Президентської Ради не пізніше одного місяця з часу виключення.

III. Положення про вибори

1. Організація та проведення виборів

Для проведення голосування створюється виборча комісія до складу якої входять:

 • учні 11 класів школи;
 • заступник директора з виховної роботи;
 • педагог-організатор.

Виборча комісія:

 • cкладає списки виборців;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;
 • встановлює результати виборів і оголошує їх.

Повідомлення про обрання Президента оголошується Головою Виборчої комісії на загальній лінійці.
Президенту школи вручається відповідне посвідчення.
Обраним вважається кандидат, за якого проголосували більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.
Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50% учнів школи.
Президент обирається строком на 1 рік.
Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.
Вибори до Президентської Ради проводяться строком на 1 рік.
У виборах до Президентської Ради беруть участь учні 5-12 класів.
Кожен клас має право обрати до складу Президетської Ради 2 представників.

2. Передвиборна агітація

Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право вести передвиборчу агітацію.

Кандидат за допомогою ініціативної групи:

 • повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;
 • підготувати передвиборчу програму не більш як на 1 сторінку тексту;
 • може здійснювати інші агітаційні заходи.

Права кандидата у Президенти під час проведення агітаційної компанії:

 • кандидат має право відвідувати будь-який клас, у якому планує провести агітаційну компанію;
 • кандидат має право проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

ІV. Взаємодія Президентської Ради з іншими об’єднаннями та педколективом

 • Директор школи призначає з числа вчителів керівника Президентської Ради і консультантів центрів, які мають право дорадчого голосу і допомагають у вирішенні проблем, спрямовують роботу Президентської Ради.
 • Вчителі-консультанти є радниками, їх побажання можуть бути прийняті до уваги Президентською Радою  і розглянуті на її засіданні. Але вони носять обов’язковий характер, коли рішення Президентської Ради ображають честь і гідність учня школи.
 • Члени Президентської Ради доводять інформацію до своїх класів. Відповідальність за рішення лягає на конкретного виконавця, контроль за членом Президентської Ради.
 • Президентська Рада сприяє поширенню інформації про діяльність молодіжних організацій і рухів. Тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у школі. Активізують їх роботу, сприяють поширенню інформації про них.

V. Положення про проведення загальношкільного конкурсу на звання "Найкращий клас року" у номінаціях "Діамант освіченості", "Перлина творчості", "Найкращий черговий клас року"

     Виходячи зі Статуту шкільного самоврядування з метою активізації роботи класних колективів у діяльності школи, підвищення авторитету і престижу Президентської Ради, вироблення активної громадської позиції щодо діяльності класів і самокритичної оцінки до неї винесено рішення про щорічний конкурс на визначення переможців у трьох напрямках та загальному підсумку:

 • "Діамант освіченості"
 • "Перлина творчості"
 • "Найкращий черговий клас року"
 • "Найкращий клас року".

1. У конкурсі за звання "Діамант освіченості",  "Перлина творчості" і "Найкращий клас року" беруть участь учні
5 - 11 класів, за звання "Найкращий черговий клас року" беруть участь учні 7 – 11  класів.
2. Конкурс проводиться як підсумок діяльності класів за трьома напрямками.
3. На засіданні Президентської Ради її члени виставляють кожному класу бали у трьох номінаціях: "Дисципліна і порядок", "Громадська активність", "Черговий клас".
4. Переможця у кожній з трьох номінацій визначають за кожний семестр окремо за середнім балом.
5. Переможець за рік визначається сумою місць за І і ІІ семестр. 6. При однаковій сумі вище місце має клас, у якого сума середніх балів за ІІ семестр вища. 7. У загальному заліку за звання "Найкращий клас року" (5-12 класи) переможцем стає той клас, у якого найменша сума підсумкових місць у трьох номінаціях 8. Для підбиття результатів Президентська рада обирає лічильну комісію, до складу якої входять Президент школи і Віце-президент, а також по одному представнику від кожного Міністерства. 9. Інформацію в лічильну комісію готують члени Міністерства внутрішніх справ, Міністерства культури, Міністерства національного відродження, Міністерства освіти, Міністерства спорту та здоров'я, Міністерства фінансів. 10. Інформацію про результати конкурсу висвітлює шкільна преса не пізніше тижня після проведення рейтингування. 11. Контроль за цим здійснює Президент школи. 12. У відповідності до Статуту школи на Урочистій лінійці переможцям вручають грамоти, переможцю у загальному підсумку – перехідний кубок. 13. У дане положення можна вносити зміни і доповнення, якщо за них на засіданні Президентської Ради проголосують не менше 2/3 всіх її членів.

Критерії визначення переможця у номінації "Діамант освіченості"

 • Найвища культура мовлення і поведінки в школі та за її межами.
 • Активна участь у шкільних, освітніх та міських олімпіадах.
 • Участь у І, II, III турах МАН.
 • Участь у науково-практичних конференціях.
 • Участь у шкільному самоврядуванні.
 • Участь у шкільних творчих та інтелектуальних змаганнях (конкурси, КВК, брейн-ринги, турніри).
 • Клас вирішує проблеми без участі класного керівника.

Критерії визначення переможця у номінації "Перлина творчості"

 • Участь учнів у загальних, міських, районних, обласних заходах, їх свідома активність.
 • Участь у гуртках, студіях, секціях різного спрямування.
 • Організація і проведення самими учнями нестандартних форм виховної роботи (експедицій, конкурсів, походів, зборів тощо).
 • Участь і активність у акціях різного спрямування.
 • Участь учнів у спортивних змаганнях.

Заслуховується інформація керівники гуртків і міністерств, яку вони готували протягом навчального року.

Критерії визначення переможця у номінації "Найкращий черговий клас"

 • Об’єктивність чергування (правильність виставлення оцінок, фіксування порушень).
 • Якість чергування (культура чергових, вміння вирішувати проблеми, які виникають, вплив на інших).
 • Подача звіту Президенту школи, Міністерству внутрішніх справ, його повнота, випуск інформаційного вісника, своєчасність виставлення оцінок).

Розклад дзвінків

1 класів
1 урок
8-00 – 9-35
2 урок
8-50 – 9-25
динамічна година
3 урок
10-20 – 10-55
4 урок
11-10 – 11-45
2-11 класів
1 модуль
8-00 – 8-30 - 5'
8-35 – 9-05 - 5'
9-10 – 9-40 - 20'
2 модуль
10-00 – 10-30 - 10'
10-40 – 11-10 - 5'
11-15 – 11-45 - 20'
3 модуль
12-05 – 12-35 - 5'
12-40 – 13-10 - 5'
13-15 – 13-45 - 10'
7 урок
13-55 – 14-40

Дистанційне навчання

Платформа дистанційної освіти E-school для забезпечення рівного доступу учнів з непідконтрольних територій і дітей з особливими потребами до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка

Контакти

84331 
Донецька область 
м.Краматорськ 
вул.Двірцева, б.57а 

тел. (06264) 7-25-28 - приймальня 
           7-42-83 - заступники директора 

e-mail: sch_8@ukr.net

для учнів, які навчаються дистанційно
e-mail: distsch8@gmail.com

для учнів, які навчаються екстерном
e-mail: eksternatzosh8@gmail.com

сайт: www.kramsch8.ho.ua