Краматорська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №8 Краматорської
міської ради Донецької області

Освітня модель школи

Оновлено адміністратором 16 січня 2016

Статус школи – українська (з 2000 року).

Загальна кількість працівників – 87.

З них :
педагогічних працівників - 48
бібліотекарі - 1
осіб обслуговуючого персоналу – 27
працівників їдальні – 4
медична сестра.

У школі навчається 590 учнів (+203 дистанційно) у 26 класах з українською та російською мовами навчання.

З 2001 року школа працює за модульно-розвивальною системою навчання: три модулі (з двома перервами по 20 хв. і 15 хв.), які складаються з трьох міні-модулів по 30 хвилин та 5 хвилинною перервою між ними.

Удосконалюється навчально-виховний процес в оновленій початковій школі. Першокласники мають можливість навчатися в режимі повного робочого дня. Для них обладнані спальна та ігрова кімнати.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ:

 • формування життєвих компетентностей,
 • збереження здоров’я дітей,
 • профілізація навчання,
 • гуманізація навчально-виховного процесу,
 • формування багатомірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання,
 • інформатизація навчання,
 • реалізація компетентісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій.

ПРОБЛЕМА ШКОЛИ: створення умов для формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, через моніторингову систему дослідження якості освіти та впровадження сучасних інноваційних  технологій у навчально-виховний процес.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ ШКОЛИ:

 • виховання в учнів свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності, культури розумової праці, створення умов творчого розвитку природних обдарувань дитини ( загальних - інтелектуальних, психофізіологічних, фізичних та ін.;  спеціальних- художніх, технічних, математичних тощо);
 • формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, яке виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин;
 • формування в учнів навичок культури здоров 'я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу, випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з дітьми, попередження торгівлі людьми;
 • налагодження тісного взаємозв'язку сім'ї та школи, залучення батьків до навчально-виховної роботи, підвищення рівня педагогічної культури батьків, створення умов для соціального захисту дітей, соціальна та психологічна допомога дітям, батькам, сім 'ям;
 • формування потреби в праці, творчого ставлення до неї, зорієнтованого на особливості ринкового господарювання економічного мислення, ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва, практична й психологічна підготовка їх до праці, свідомого вибору професії;
 • формування та розвиток естетичного сприйняття світу, естетичних понять, поглядів, переконань, виховання естетичного смаку, виховання вміння привносити в життя красу;
 • формування в учнів загальнолюдських норм гуманістичної моралі (добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини), моральних понять, поглядів, переконань, моральних почуттів, вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури спілкування, засвоєння учнями правил поведінки в школі, їх прав та обов'язків;
 • формування правового світогляду підлітків і навичок відповідальної поведінки;
 • створення оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, підготовка до фізичної праці, захисту Батьківщини;
 • забезпечити наступність у системі дошкільна освіта – школа першої ступені – школа другої ступені.

В умовах інтенсивного оновлення й модернізації, гуманізації учбового процесу педагогічний колектив школи виконує завдання:

 • впровадження нового державного стандарту початкової освіти;
 • навчання дітей державною мовою;
 • вивчення двох іноземних мов;
 • використання інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • реалізації стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
 • застосування педагогічних досягнень у професійній діяльності;
 • удосконалення навчально-методичної бази школи.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ШКОЛИ

У школі діє 40 навчальних кабінетів і класних кімнат:

 • 3 кабінети української мови та літератури
 • 3 кабінети російської мови та зарубіжної літератури
 • 3 кабінети математики
 • 2 кабінети історії
 • кабінет географії
 • кабінет фізики
 • кабінет хімії
 • кабінет біології
 • кабінет Захисту Вітчизни
 • кабінет художньої культури
 • 2 комп’ютерних класа
 • методичний кабінет
 • 8 кабінетів початкових класів
 • комплекс для дітей 6-річного віку (навчальні кабінети, спальні та ігрові кімнати)
 • кабінет дитячих рухів
 • 3 майстерні (слюсарна, столярна, обслуговуючої праці)
 • спортивний зал
 • тренажерний зал
 • етнографічна світлиця
 • бібліотека з читальним залом
 • актовий зал
 • їдальня
 • медичний пункт
 • кабінет стоматолога.

Школа має одну з найкращих спортивних баз міста. Площа спортивного залу, в якому постійно проводяться шкільні і міські змагання, 423 м2. В школі є також і Малий гімнастичний спортивний зал.

В школі працює два кабінета інформатики, де розташовані 2 комп’ютерних класа на 20 робочих місць з комп'ютерами. В класах є інтерактивна дошка, пластикова дошка, струминний, лазерний принтери, сканер. Персональні комп’ютери поєднані в локальну мережу та підключені до глобальної мережі Інтернет.

 

Розклад дзвінків

1 класів
1 урок
8-00 – 9-35
2 урок
8-50 – 9-25
динамічна година
3 урок
10-20 – 10-55
4 урок
11-10 – 11-45
2-11 класів
1 модуль
8-00 – 8-30 - 5'
8-35 – 9-05 - 5'
9-10 – 9-40 - 20'
2 модуль
10-00 – 10-30 - 10'
10-40 – 11-10 - 5'
11-15 – 11-45 - 20'
3 модуль
12-05 – 12-35 - 5'
12-40 – 13-10 - 5'
13-15 – 13-45 - 10'
7 урок
13-55 – 14-40

Дистанційне навчання

Платформа дистанційної освіти E-school для забезпечення рівного доступу учнів з непідконтрольних територій і дітей з особливими потребами до якісної основної або додаткової освіти на дистанційній основі та можливості отримання відповідного документу про освіту державного зразка

Контакти

84331 
Донецька область 
м.Краматорськ 
вул.Двірцева, б.57а 

тел. (06264) 7-25-28 - приймальня 
           7-42-83 - заступники директора 

e-mail: sch_8@ukr.net

для учнів, які навчаються дистанційно
e-mail: distsch8@gmail.com

для учнів, які навчаються екстерном
e-mail: eksternatzosh8@gmail.com

сайт: www.kramsch8.ho.ua