Освітня модель ліцею

Статус – український заклад (з 2000 року).

Загальна кількість працівників – 112.

  З них:
 • педагогічних працівників - 80
 • бібліотекарі - 1
 • осіб обслуговуючого персоналу – 25
 • працівників їдальні – 5
 • медична сестра - 1.

З 2001 року ліцей працює за модульно-розвивальною системою навчання: три модулі (з двома перервами по 20 хв. і 15 хв.), які складаються з трьох міні-модулів по 30 хвилин та 5 хвилинною перервою між ними.

Удосконалюється навчально-виховний процес в оновленій початковій ланці. Першокласники мають можливість навчатися в режимі повного робочого дня. Для них обладнані спальна та ігрова кімнати.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 • формування життєвих компетентностей,
 • збереження здоров’я дітей,
 • профілізація навчання,
 • гуманізація навчально-виховного процесу,
 • формування багатомірного освітнього простору, зорієнтованого на індивідуальний розвиток особистості через навчання та виховання,
 • інформатизація навчання,
 • реалізація компетентісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій.

ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ: створення умов для формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, через моніторингову систему дослідження якості освіти та впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ ЛІЦЕЮ:

 • виховання в учнів свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності, культури розумової праці, створення умов творчого розвитку природних обдарувань дитини ( загальних - інтелектуальних, психофізіологічних, фізичних та ін.; спеціальних- художніх, технічних, математичних тощо);
 • формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, яке виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин;
 • формування в учнів навичок культури здоров 'я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу, випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з дітьми, попередження торгівлі людьми;
 • налагодження тісного взаємозв'язку сім'ї та школи, залучення батьків до навчально-виховної роботи, підвищення рівня педагогічної культури батьків, створення умов для соціального захисту дітей, соціальна та психологічна допомога дітям, батькам, сім 'ям;
 • формування потреби в праці, творчого ставлення до неї, зорієнтованого на особливості ринкового господарювання економічного мислення, ознайомлення учнів з науковими основами сучасного виробництва, практична й психологічна підготовка їх до праці, свідомого вибору професії;
 • формування та розвиток естетичного сприйняття світу, естетичних понять, поглядів, переконань, виховання естетичного смаку, виховання вміння привносити в життя красу;
 • формування в учнів загальнолюдських норм гуманістичної моралі (добра, взаєморозуміння, милосердя, віри у творчі можливості людини), моральних понять, поглядів, переконань, моральних почуттів, вироблення навичок і звичок моральної поведінки, культури спілкування, засвоєння учнями правил поведінки в школі, їх прав та обов'язків;
 • формування правового світогляду підлітків і навичок відповідальної поведінки;
 • створення оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її здоров'я, підготовка до фізичної праці, захисту Батьківщини;
 • забезпечити наступність у системі дошкільна освіта – школа першої ступені – школа другої ступені.

В умовах інтенсивного оновлення й модернізації, гуманізації учбового процесу педагогічний колектив ліцею виконує завдання:

 • впровадження нового державного стандарту початкової освіти;
 • навчання дітей державною мовою;
 • вивчення двох іноземних мов;
 • використання інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • реалізації стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
 • застосування педагогічних досягнень у професійній діяльності;
 • удосконалення навчально-методичної бази школи.

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ЛІЦЕЮ

Для всебічного розвитку ліцеїстів обладнано:

• 3 кабінети української мови та літератури
• 3 кабінети російської мови та зарубіжної літератури
• 3 кабінети іноземних мов
• 3 кабінети математики
• 2 кабінети історії
• кабінет географії
• кабінет фізики
• кабінет хімії
• кабінет біології
• кабінет Захисту Вітчизни
• кабінет художньої культури
• кабінет трудового навчання
• кабінет музичного мистецтва
• 2 комп’ютерних класа
• 11 кабінетів початкових класів
• спальня та зони відпочинку
• сенсорна й ресурна кімнати
• майстерні
• 3 спортивні зали
• бібліотека з читальним залом
• актова зала
• центр емоційного розвантаження (гончарна майстерня, кімната арт-терапії, тренінгова кімната.

При ліцеї функціонують:

• психологічна та логопедична служби;
• медпункт;
• їдальня;
• спортивний майданчик;
• тир;
• футбольне поле зі штучним покриттям;
• студія робототехніки «LegoClub».

Ліцей має одну з найкращих спортивних баз міста. Площа спортивного залу, в якому постійно проводяться шкільні і міські змагання, 423 м2. У ліцеї є також і Малий гімнастичний спортивний зал.


В ліцеї працює два кабінета інформатики, де розташовані 2 комп’ютерних класа на 30 робочих місць з комп'ютерами. В класах є інтерактивна дошка, пластикова дошка, струминний, лазерний принтери, сканер. Персональні комп’ютери поєднані в локальну мережу та підключені до глобальної мережі Інтернет.