Вчимося жити разом

Організація інклюзивного навчання

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА - це система освітніх послуг, яка ґрунтується на забезпеченні основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивне навчання передбачає створення відповідного  освітнього середовища (від архітектурної  до інформаційної доступності), яке відповідало б можливостям і потребам кожної дитини ( акцентування уваги на потребах дитини, а не на медичному діагнозі).

Принципи інклюзивної освіти (за В.Боднар):

 • цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень;
 • кожна людина здатна відчувати та думати;
 • будь-хто має право на спілкування та на те, аби бути почутими;
 • одна людина потребує іншої;
 • справжню освіту можна здійснювати тільки в контексті реальних взаємин;
 • усі діти потребують підтримки та дружби однолітків;
 • для всіх,хто навчається,досягнення прогресу полягає в тому ЩО вони МОЖУТЬ РОБИТИ, а не в тому, чого не можуть;
 • різноманітність підсилює всі сфери життя людини.

У 2019-2020 навчальному році на базі ліцею функціонує 7 класів, у яких упроваджено інклюзивну освіту. 13 учням з особливими освітніми потребами забезпечено психолого-педагогічний супровід (комплексну систему заходів щодо організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачену індивідуальною програмою розвитку) відповідно до різних освітніх потреб ліцеїстів.
Склад команди супроводу
(усі члени команди мають рівні права та обов’язки): батьки або ті особи, які є офіційними представниками дитини, учитель, асистент учителя (за потреби – асистент дитини), логопед, психолог, дефектолог(за потреби), заступник директора з НВР. Усі члени команди надають перевагу безпеці дитини, її соціальному розвитку, поведінці, низці навичок: комунікативних, навичок самостійності, академічних.

Що ми можемо запропонувати дитині з ООП та її батькам?

 1. Створення позитивного мікроклімату в освітньому середовищі (визнання та врахування різноманітності дитини)
 2. Постійне партнерство з батьками (від консультування до спільного навчання й діяльності).
 3. Систему освітніх послуг: адаптацію середовища, програм та завдань, методів і форм навчання (з урахуванням висновків ІРЦ), можливість урізноманітнення видів і темпів навчання.
 4. Розвиток дитини з ООП (її мотивація), систематичну підтримку щодо зміцнення фізичного та нервово-психічного здоров’я.
 5. Корекційні послуги (логопед, психолог, дефектолог).
 6. Підтримку асистента вчителя.
 7. Використання за призначенням сенсорної та ресурсної кімнат.
 8. Можливість участі в різних проєктах (з урахуванням бажання та можливостей дитини, від ФОРУМ-ТЕАТРУ до STEM-ОСВІТИ)
 9. Співпрацю з громадськими та неурядовими організаціями з метою об’єднання спільних зусиль задля покращення супроводу дітей з ООП.
 10. Конфіденційність та дотримання етичних принципів.

Що необхідно, аби дитина навчалася в інклюзивному класі?

 1. Заява від батьків.
 2. Висновок ІРЦ (інклюзивно-ресурсного центру).

Першочергове право на зарахування матимуть ті учні, які проживають на мікрорайоні нашого освітнього закладу!

Нормативні документи

Впровадження інклюзивної освіти

Із 2016 року педагогічний колектив розпочав роботу над впровадженням інклюзивної освіти з метою надати рівний доступ до якісної освіти та навчання дітям з особливими освітніми потребами. Адміністрація та вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації, брали участь у вебінарах, семінарах, конференціях, тренінгах щодо інклюзивної освіти в загальноосвітньому закладі.

Дирекор школи Калініна Вікторія Павлівна пройшла стажування за програмою «Стратегічне планування інклюзії» проекту «Навчальні програми професійного зростання» уряду Великої Британії та стала учасником програми уряду США «Забезпечення можливостей і повної участі людей з обмеженими можливостями» . Відвідала штат Вашингтон, Айова та Денвер. У Вашингтоні вивчала юридичний досвід американських колег у сфері законодавчого забезпечення захисту прав людей з інвалідністю та реалізації ними права на освіту, ознайомилася з досвідом роботи вчителів початкової школи, які працюють в інклюзивних класах (нозологія аутизм) та університет Айови, в якому створені умови для студентів і викладачів з особливими потребами (універсальний дизайн).

Педагогічний колектив школи готовий до роботи в інклюзивних класах. Для цього потрібно створити умови:

 • доступність будівель і приміщень;
 • наявність відповідних педагогічних кадрів;
 • психолого-педагогічний супровід дитини з особливими потребами;
 • використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи;
 • корекційно-розвиткове спрямування навчально-виховного процесу;
 • співпраця з батьками (особами, які їх замінюють).

І головне, те, що не зможе зробити сама школа, - це архітектурна доступність. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проектування, будівництва та експлуатації житлових та громадських будинків і споруд вважається доцільною така пріоритетність критеріїв організації безбар’єрного архітектурного середовища:

 • фізична доступність;
 • безпека;
 • інформативність;
 • зручність.

На одній зі стін давнього монастиря в Англії був напис: «Бачення без завдань залишається лише мрією. Завдання без бачення - важка, нудна праця. Бачення та завдання - це надія світу». Можна розпочати з ваших мрій. Але потім настає час переходу від етапу мрій до втілення ваших намірів у дію. Якщо ви одразу чітко накреслите конкретні кроки, на яких треба зосередитися, у вас більше шансів на успіх.

Корисні посилання

Фонд «Дитина з майбутнiм».

Створення та впровадження в Україні комплексної допомоги людям з аутизмом - LONG LIFE LEARNING - навчання і адаптація протягом усього життя від дитинства до похилого віку

Допомога дітям з аутизмом «Квіти Життя»

Центр Психотерапії, психіатрії та Практичної Психології «СОФІЯ»

Надання професійної медичної і психологічної допомои відповідно до міжнародних стандартів якості із збереженням повної конфіденційності.

Громадська організація фахівців «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький Принц»